Close

Voorwoord Harm Windmeijer

Beste leden,

Van harte gefeliciteerd allemaal met het 100 jarig bestaan van onze volkstuinvereniging.
Een trotse voorzitter die u mag toespreken in het voorwoord van dit prachtige magazine, dat speciaal voor dit jubileum is gemaakt. Dit keer geen geschiedkundige beschrijving maar een inkijkje in onze vereniging voor wel voor een heel bijzonder jubileum, 100 jaar!!

De verhalen en de foto’s in dit magazine, die trouwens allemaal, behalve die bij het artikel over natuurlijke bescherming van gewassen, op onze eigen tuinen zijn gemaakt, laten het enthousiasme voor de vereniging en het tuinieren zien. Jong en oud genieten van het groen en de rust. Dat willen we graag met deze uitgave overbrengen aan de buitenwereld, want niet iedereen is altijd doordrongen van het maatschappelijk belang van de volkstuinvereniging. Recent onderzoek heeft aangetoond dat het werken in een tuin de mens gelukkiger en gezonder maakt. Het bewerken van de grond levert veel op, buiten de opbrengst van groente en fruit levert het, zonder overdrijven, levensgeluk! Jonge gezinnen geven hun kinderen iets van de natuur mee en het meer buiten zijn. Ouderen vinden hun rust hier en een praatje met de leden. Voor mij als voorzitter is mijn tuin een niet aflatende bron van inspiratie. De lijfspreuk van de vereniging “Tuinieren geeft de hand werk en de geest rust” is daarom niet uit de lucht gegrepen maar heeft echt betekenis.

Het magazine laat het plezier zien dat de tuinders beleven aan hun volkstuin en geeft een doorkijkje met mooie verhalen van tuinders die elk op hun eigen manier tuinieren. Met zekerheid kan ik zeggen dat er geen tuin hetzelfde is op de vier complexen die onze vereniging rijk is. De diversiteit begint al bij de complexen, elk complexbestuur geeft zijn eigen persoonlijke invulling aan het complex en dit draagt ook bij aan de wijze waarop de tuincomplexen zijn ingericht. De diversiteit wordt ook steeds merkbaarder in etnische achtergronden van de tuinders, ook hierdoor zijn er andere manieren van tuinieren zichtbaar.

Ongetwijfeld worden er onderwerpen beschreven die op het eigen complex ook voorkomen. Ik hoop dat dit dan dé gelegenheid geeft om hier de verbinding met tuinverwanten aan te gaan. Wordt nieuwsgierig en ga eens een kijkje nemen op de andere complexen bij bijvoorbeeld de “huisdieren” op de Delftse Hout; doe ideeën op voor anders tuinieren bij onze multiculturele medetuinders en drink een kopje koffie op het terras aan de vijver op Vijvertuinen.

In dit voorwoord wil ik dank uitspreken voor het vele werk dat verricht is door de jubileumcommissie en als onderdeel daarvan de redactiecommissie van dit magazine. De geestdrift, energie en creativiteit hebben deze productie gemaakt tot wat het is, een kleurrijke bloemlezing van tuinieren in verenigingsverband.

Ook wil ik dank uitspreken voor de samenwerking met de gemeente om de huurovereenkomst te continueren. Als voorzitter ben ik blij dat de gemeente Delft belang hecht aan de functie van de volkstuinvereniging binnen haar gemeentegrenzen.

Tevens wil ik dank uitspreken voor de innige samenwerking met onze koepelorganisatie de AVVN die zeker in de contractonderhandelingen met de gemeente Delft veel van hun kennis en advies heeft ingebracht.

Ik wens u veel leesplezier in dit mooie magazine van de jarige vereniging ATV Levenslust en hoop u te ontmoeten op het jubileumfeest van onze vereniging op zowel 23 juni op het eigen complex als op 14 september op de feestmiddag bij Onder Ons.

Harm Windmeijer
Voorzitter ATV Levenslust

100 jaar ATV Levenslust