Close

16 april 2023

8 mei 2023 Algemene ledenvergadering ATV-Levenslust

Maandag 8 mei 2023 zal de algemene ledenvergadering van ATV-Levenslust plaatsvinden in het clubgebouw De Viersprong van de Delftse Hout, aanvang: 20.00 uur.
Het hoofdbestuur nodigt u allen van harte uit om hierbij aanwezig te zijn.
De agenda en notulen van 30 november 2022 worden u nog via de mail toegezonden. Ook komen zij in de informatiekastjes (en/of clubhuizen) op de complexen te hangen.