Close

Algemene Ledenvergadering van ATV Levenslust

Datum: 6 april 2017
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Kooltuinmolensloot
BL | DH | KM | VT
Op deze vergadering kunt u weer veel informatie krijgen over de stand van zaken van de vereniging.
U zult informatie krijgen over het voortbestaan van het blad Levenslustigheden, de onderhandelingen met de gemeente over een nieuwe Huurovereenkomst en de plannen rond de sproeiwatervoorziening op complex Biesland, dit laatste wordt in stemming gebracht.
Meer informatie over agenda en notulen kunt u vinden in Levenslustigheden van het voorjaar 2017.
We hopen u allen te kunnen ontmoeten op de Algemene Ledenvergadering op 6 april om 20:00 uur.
Let op! In tegenstelling tot de berichtgeving in Levenslustigheden vindt de Ledenvergadering plaats op Complex Kooltuinmolensloot.