Close

Ledenvergadering Tuincomplex Biesland

Datum: 17 maart 2018
Tijd: 00:00 - 00:00
Locatie: Tuincomplex Biesland

De jaarlijkse ledenvergadering van ons complex vindt komend jaar plaats op zaterdag 17 maart van 11:00 – 12:00 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening voorzitter en herdenken van hen die ons ontvielen
  2. Financieel jaarverslag
  3. Jaarverslag
  4. Jaarplan 2018
  5. Bestuurssamenstelling en verkiezing
  6. Uitgifte van kranen beregeningsinstallatie
  7. Evaluatie klussendagen 2017 en hoe verder
  8. Ideeën vanuit de jaarvergadering voor extra activiteiten
  9. Wat verder ter tafel komt.

De stukken zullen van te voren via de mail worden verspreid en er zullen enkele setjes klaar liggen in het clubhuis.

Genoeg te bespreken zoals u ziet dus komt allen!