Close

16 maart 2019

Kom naar de algemene ledenvergadering op 3 april

Woensdag 3 april aanvang 20:00 uur in “De Viersprong” op tuincomplex Delftse Hout start de algemene ledenvergadering.
Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 1 november 2018
 4. Jaarverslag van het hoofdbestuur
 5. Financieel overzicht van de penningmeester
 6. Verslag van de financiële commissie en samenstelling
 7. Bestuursmededelingen
  • Toelichting op de nieuwe Huurovereenkomst met gemeente Delft
  • Jubileum A.T.V. Levenslust
  • Informatie over de bestuursfunctie van A.T.V. Levenslust
  • Wat we doen
  • Wat voor vereniging willen we zijn
  • Onkostenvergoedingen besturen
  • Waarom taxeren we op deze wijze
 8. Hoofdbestuur samenstelling
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Lida Koot secretaris