Close

Uitleg kosten


Overnameprijs

De bij een tuin genoemde voorlopige overnameprijs bestaat uit de volgende componenten:

* Taxatiewaarde van de tuin (vastgesteld door de vereniging)

* Waarborg  € 100

* Entreegeld € 75

* Taxatiekosten € 60.

* Overdrachtskosten 2% van het overnamebedrag (met een

minimum van € 22,70)

* Tuinhuur naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

* Verzekering (indien van toepassing) naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

Voor een tuinovername zal een aanbetaling van € 250 worden gevraagd. Dit bedrag dient contant te worden voldaan.

De jaarlijkse kosten voor het hebben van een tuin:

 1. Contributie € 42,50 (2017)
 2. Tuinhuur : € 1,15 per m2 voor BL en € 1,20 per m2 voor VT, KM en DH
 3. Verzekering (tuin/kas)

16 maart 2019

Kom naar de algemene ledenvergadering op 3 april

Woensdag 3 april aanvang 20:00 uur in “De Viersprong” op tuincomplex Delftse Hout start de algemene ledenvergadering.
Op de agenda staan de volgende punten:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Ingekomen stukken
 3. Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 1 november 2018
 4. Jaarverslag van het hoofdbestuur
 5. Financieel overzicht van de penningmeester
 6. Verslag van de financiële commissie en samenstelling
 7. Bestuursmededelingen
  • Toelichting op de nieuwe Huurovereenkomst met gemeente Delft
  • Jubileum A.T.V. Levenslust
  • Informatie over de bestuursfunctie van A.T.V. Levenslust
  • Wat we doen
  • Wat voor vereniging willen we zijn
  • Onkostenvergoedingen besturen
  • Waarom taxeren we op deze wijze
 8. Hoofdbestuur samenstelling
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Lida Koot secretaris