Close

15 september 2019

Koninklijke Erepenning voor onze vereniging

Erepenning

Het eeuwfeest dat we vandaag, 14 september 2019, met elkaar vierden kreeg een verrassende wending. Uit de hoogste kringen van ons land is waardering uitgesproken voor onze tuindersvereniging. Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de vereniging de Koninklijke Erepenning toe te kennen. Deze penning symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor de bijzondere verdiensten van onze vereniging.

Burgemeester Van Bijsterveldt overhandigde voorzitter Harm Windmeijer de Koninklijke Erepenning waarbij ze het belang van de vereniging voor Delft benadrukte. Naast de sociale cohesie, het fitter en gezonder blijven van de mens, het verbeteren van de kwaliteit van de flora en fauna – en daarmee een duurzame samenleving, fungeren de tuinen voor Delft als een natuurlijke airco bij hitte en als een natuurlijke waterbuffer bij hevige regenbuien. Functies die voor de stad steeds belangrijker worden.

De onderscheiding was een totale verrassing voor de aanwezige tuinleden. Een luid geklap, een traantje dat hier en daar werd weg gepinkt en het gejuich gaf aan hoe blij we hiermee zijn en hoe trots we allemaal op de vereniging zijn.

Het bestuur is blij met deze waardering vanuit de gemeente en het koningshuis. En wil dan ook graag alle tuinders die de afgelopen 100 jaar lid zijn geweest en nog lid zijn bedanken voor hun inzet en enthousiasme. Met elkaar brengen we Levenslust.