Close

28 februari 2023

Levenslust zoekt een penningmeester

Levenslust zoekt een penningmeester.

Update: Inmiddels hebben we een peningmeester gevonden.

Wij zoeken al een jaar een nieuwe penningmeester.

Het bestuur neemt de taken van de penningmeester waar, maar dat is een
tijdelijke invulling. We houden alles op orde, maar wij missen een specialist,
iemand die de financiën als hoofdtaak heeft.

Het is noodzakelijk dat onze vereniging een penningmeester heeft die zich
helemaal kan concentreren op het financiële beleid van onze vereniging. Die
de uitvoering bewaakt, een vinger aan de pols houdt en ontwikkelingen op
financieel gebied signaleert.

De penningmeester legt verantwoording af aan de ledenvergadering over het
gevoerde beleid en legt de jaarlijkse begroting voor aan de leden.

De praktische zaken worden gedaan door een externe professionele
boekhouder. Zij verzorgt de boekhouding, facturering en het financiële
jaarverslag.

Heeft u interesse in de functie van penningmeester en wilt u ons leuke bestuur
versterken, dan horen wij dit graag. Kennis van financiën is noodzakelijk, u bent
gewend om op hoofdlijnen te denken, maar draait uw hand niet om voor een
stukje uitvoering.

Onze vereniging kent de mogelijkheid dat ook partners van tuinleden
bestuursfuncties vervullen. Dus heeft u een partner met hart voor de
vereniging en kennis van financiën, wijst u hem/haar dan op deze oproep?

Maakt u ons bestuur compleet?

Meer informatie kunt u inwinnen bij de voorzitter, Toos Thoolen, 06-24221874
Voorzitter@atv-levenslust.nl