Close

15 juli 2022

Levenslustigheden zomer 2022

Voor jullie ligt alweer het zomernummer van de Levenslustigheden.
Gelukkig een zomer waarin we elkaar weer kunnen ontmoeten in allerlei
verenigingsactiviteiten zoals complex vergaderingen, lentemarkten en andere
leuke initiatieven.

Voor de nieuwe terugkerende pagina “Voor & Na” hebben we helaas nog
niets ontvangen. We gaan ervanuit dat door het harde werken in de tuin door
het mooie weer dit aan jullie aandacht is ontsnapt. Nog een keertje de uitleg.
De bedoeling is dat er vooral foto’s geplaatst gaan worden van je complete
tuin óf tuinhuis óf kas óf een ander stuk van de tuin voorafgaande aan een
aanpassing/verbouwing en als het klaar is. Beetje begeleidende tekst van een
of twee regels is voldoende. Meer mag uiteraard. De bijdrage kan gestuurd
worden aan het mailadres van de redactie redactie@atv-levenslust.nl.
We zouden het erg leuk vinden om jullie bijdragen te ontvangen.

Verder in dit magazine kunnen we genieten van de jonge vogeltjes op onze
complexen. Anna Tromp laat ons daarnaast ook kennis maken met de jonge
lepelaars in Delft.

Veel leesplezier met deze zomer-editie.