Close


Nieuwsbrief 2022 – 01


Een lange aanloop naar de eerste nieuwsbrief van dit jaar. Maar er staat veel op stapel: stormschade wegwerken, de Viersprong heeft een belangrijke vraag, de Coöp start wekelijkse verkoop van aarde – ook biologische! – en de ledenvergadering komt eraan!


Stormschade

De stormen Dudley en Eunice hebben een hoop schade veroorzaakt, ook op ons complex. Omver geblazen schuttingen, geknakte bomen, opvliegende daken en gebroken ruiten. Buren waarschuwden elkaar en schoten te hulp. De Klussenclub was druk met het opruimen van de gesneuvelde bomen. En bij de Coöp werd het broeikasje total loss verklaard.

  • Ben je verzekerd tegen deze schade?
    Check eerst op de Jaarnota 2022 van ATV Levenslust, die je eind januari ontving, of je een VERZEKERING voor je volkstuin hebt en voor welk SCHADEBEDRAG. Dat staat bovenaan de nota, bijvoorbeeld Verzekeringen: Opstal (€ XXX) / Inbraak (€ XXX) / Glas: JA / Kas: NEE
  • De vermelde ‘opstal’-verzekering vergoedt onder andere STORMSCHADE aan je bezit (huisje, schuur en broeikas, en ook aan inboedel en tuininventaris).
  • Om GLASSCHADE door de storm te claimen heb je dus GEEN aparte ‘glasverzekering’ of ‘glasverzekering kas’ nodig.
  • Er geldt een eigen risico van 2 promille van de verzekerde som met een minimum van €227 en een maximum van €454.
  • Lees meer op Verzekering tuinhuizen. Daar vind je ook een schadeformulier om in te vullen en op te sturen.

 


De Viersprong: enquête

Via de mail is een vragenlijst rondgegaan over het gebruik van de Viersprong. We hebben al 72 reacties ontvangen – heel fijn dat zo veel leden die moeite hebben genomen! Er zijn allerlei goede tips binnengekomen, waardoor wij al een aardig beeld hebben van wat er leeft onder de leden en waaraan behoefte is om onze kantine aantrekkelijker te maken. Veel mensen willen een lichtere en meer uitnodigende Viersprong.

Wie de vragenlijst nog niet heeft ingevuld, kan dat alsnog doen. Heel graag zelfs. Daarmee krijgen we een nog beter beeld van hoe alle tuinleden denken over de kantine. De werkgroep gaat ermee aan de slag, om te kijken wat haalbaar is. Zo krijgen we een levendige en bruisende Viersprong, die een ontmoetingsplek is voor iedereen.
Corrie Kaptein/bestuur

 

 


Héél trouwe vrijwilligers

De camping of een volkstuin? Jaren geleden stonden Wim (81) en Gerda (78) voor deze keuze. In 1993 werd het dan toch een volkstuin op Delftse Hout, nummer 235, waar zij 20 jaar van genoten én trouwe vrijwilligers bleken. Inmiddels 27 jaar verder hebben zij geen tuin meer, maar het vrijwilligerswerk stopt niet. Sterker nog, zij willen dit blijven doen zolang het kan.

Gerda: ‘Ik ken Wim al vanaf mijn 12e, hij kwam graag bij ons thuis.’ ‘Een gezin met elf kinderen en altijd heel gezellig’, vult Wim aan. ‘Voordat we echt samen waren, heb ik nog twee keer verkering gehad. Nee, Wim niet, ik was zijn eerste en enige’, zegt Gerda lachend. ‘We hebben twee zoons en een dochter, zeven kleinkinderen en zelfs al een achterkleinzoon van 6 maanden.’ Trots laat ze foto’s zien.

Wim is van origine timmerman, was 28 jaar voorman/uitvoerder bij een aannemers/timmer-familiebedrijf en daarna werkleider op de houtafdeling van de sociale werkplaats. Deze ervaringen komen goed van pas. Zo heeft hij samen met Peter de Haan nog de keuken van de Viersprong vernieuwd. Daarnaast deed Wim met Cor Koomen ook de vierjaarlijkse tuincontrole en voerde hij 15 jaar taxaties uit. En nu zit Wim in de sproeiwaterleidingcommissie.

Gerda werkte als schoonmaakster en later verpleegassistent in de Bieslandhof en deed twaalf jaar vrijwilligerswerk bij een GGZ-instelling. Ze zorgt niet alleen graag, ze is ook een gezellige prater. Saai is het in de Viersprong dan ook niet.

Uit alles blijkt dat het stel zeer betrokken en actief is. Ze verzorgen het vogelvoer, Gerda doet de ‘kantinewas’, ze hebben in 2006 de zanggroep Faria opgericht en zijn op maandagavond te vinden bij de kaartclub. En elk jaar brengen zij samen met Harry, Loes en Joke de kantine in kerstsfeer.

Zulke vrijwilligers, die moet je koesteren! ‘Zelf hebben we niet veel nodig, al was het bloemetje voor ons 55-jarig huwelijk heel attent en dat er nu een stukje over ons wordt geschreven is heel speciaal. Maar wees zuinig op alle vrijwilligers, want zonder hen kunnen we niet. Dan wankelt het voortbestaan van de ATV Levenslust.’
Marion

 


Verkoop potgrond/tuinaarde: voortaan elke zaterdag

Vanaf 5 maart is de Coöp elke zaterdagochtend van 10-12 uur open voor de verkoop van potgrond, tuinaarde en straks ook plantjes. We hebben weer verse voorraad en…

Proef met biologische tuinaarde

….we starten daarnaast met de verkoop van biologische potgrond, tuinaarde en bemeste grond. Daar bleek vraag naar.

Wat is dan precies het verschil met ‘gewone’ zakken? Biokultura levert grond van gecertificeerde biodynamische bedrijven, zonder gft waarin resten van insecticiden kunnen zitten, en zonder maaisel uit bermen waarin resten van uitlaatgassen en dergelijke zitten. Echt beter voor de natuur dus!

Deze grond is wel duurder dan de ‘gewone’ zakken, die we al langer in de verkoop hebben. Zelfs al kopen we collectief in (en verkopen we zonder winstoogmerk): namelijk per zak van 40 liter: potgrond € 7, tuinaarde € 6,50 en bemeste grond € 6. We beginnen met een proefbestelling. Nou maar hopen dat jullie massaal inkopen!

 

 

 

 

 

 


Compost voor het oprapen

In de betonnen bakken op de gemeenschappelijke tuin 254 deponeert de Klussenclub alle groenafval uit de openbare stukjes van ons complex. De enorme berg is onlangs opgeknepen en nu rest nog een hoop natte, ingedikte bijna-compost. Die gaat de Coöp overhevelen naar de houten bakken achter het tuinhuis, zodat de boel daar verder kan ‘rijpen’. Er is genoeg, dus heb je ook interesse in dit groenafval voor in je compostsysteem, kom dan ’s zaterdags langs. We zijn van 10-12 uur open!

 

 

 

 


Groene vraag – bemesting

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat er tuiniers op het complex zijn die samen mest inkopen. Maar wanneer en hoeveel mest heb je nodig?

Jos (tuin 260): ‘Voor een mooie groenteopbrengst is het heel belangrijk dat je de grond voeding geeft, dus bemesten. Maar doe dat niet in één keer met een grote hoeveelheid. Het bodemleven moet de mest deels nog verteren, zodat de voedingsstoffen voor de plant vrijkomen. Bij te veel ineens kun je het bodemleven verstikken.

De maximale hoeveelheid mest die je in één keer geeft, mag niet boven de 3 kg of 3 liter per vierkante meter komen. Dus een kruiwagen mest is genoeg voor 25 m2 tuin. Spreid de bemesting vervolgens over het jaar – de grootste hoeveelheid aan het begin van het seizoen.

Je kunt stalmest, compost en mestkorrels gebruiken. Het is goed dat af te wisselen. Bijvoorbeeld stalmest in de winter of het vroege voorjaar is ideaal, omdat deze gedeeltelijk nog moet verteren. Dan koemestkorrels in de zomer, afhankelijk van de behoefte van het gewas een beetje bijmesten. Fijne compost kun je het hele jaar gebruiken. De totale bemesting over het hele jaar moet niet meer dan 3 tot 4 kg per vierkante meter zijn.

Het voordeel van spreiding van de bemesting is dat de planten de voedingstoffen beter benut worden en niet in de sloot terechtkomen.

 


Kijk ’s naar het vogeltje (10)

De zwarte mees

Erg blij met het tuinbezoek van een paar zwarte mezen!
We kennen de andere mezen goed, maar deze is wat kleiner
en eigenlijk bijzonder op ons complex.
Het zal met de aanwezige sparren te maken hebben
dat deze mees hier naartoe is gekomen.
Dat is mooi, want hij is best zeldzaam hier in het westen.

Ik zie dat het een bazig klein vogeltje is,
dat helemaal niet zo schuw lijkt.
Zo’n beweeglijk leuk vogeltje heb ik graag
dankzij wat vet en noten in de tuin gehaald…
Grote kans dat hij na de wintermaanden
weer vertrekt naar de naaldbossen.

Anna, tuin 262

 


Ledenvergadering Delftse Hout op 19 maart

Geen vergadertijger? Lees toch even dit bericht! Want de ledenvergadering op 19 maart draait echt helemaal om ons complex Delftse Hout – anders dan de algemene ledenvergadering (ALV) die over heel ATV Levenslust gaat, dus alle vier complexen samen. De ledenvergadering op 19 maart is een mooie gelegenheid om bijgepraat te worden over zaken die ons direct aangaan. Op de agenda staan onder andere: (her)verkiezing bestuursleden, jaarverslag en financieel verslag 2021 en begroting 2022, beveiliging complex en verbouwing Viersprong. Belangrijke zaken dus. Kom je ook?

De vergadering is voor het eerst op een zaterdag, 19 maart, om 14 uur, ‘live’ in ons clubhuis. De agenda, het jaarverslag en de notulen van het vorige overleg (28 maart 2019) heeft iedereen al per mail ontvangen. Het financieel verslag wordt uitgedeeld op de middag van de vergadering.

 


Ideeën voor activiteiten van de Coöp, en stukjes voor de nieuwsbrief? Laat het weten via: decoop@atv-levenslust.nl