Close

19 december 2019

Procedure bomenkap

De tuincomplexen kunnen bij het hoofdbestuur aangeven welke bomen overlast of gevaar opleveren en welke maatregelen zij willen nemen om de bezwaren weg te nemen.
Dat kunnen maatregelen zijn waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. Het hoofdbestuur coordineert deze aanvragen,  bundelt ze en dient de aanvragen in bij de gemeente. De vereniging neemt de kosten voor aanvragen van maatregelen voor haar rekening.