Close

Uitleg kosten


Overnameprijs

De bij een tuin genoemde voorlopige overnameprijs bestaat uit de volgende componenten:

* Taxatiewaarde van de tuin (vastgesteld door de vereniging)

* Waarborg  € 100

* Entreegeld € 75

* Taxatiekosten € 60.

* Overdrachtskosten 2% van het overnamebedrag (met een

minimum van € 22,70)

* Tuinhuur naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

* Verzekering (indien van toepassing) naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

Voor een tuinovername zal een aanbetaling van € 250 worden gevraagd. Dit bedrag dient contant te worden voldaan.

De jaarlijkse kosten voor het hebben van een tuin:

  1. Contributie € 42,50 (2017)
  2. Tuinhuur : € 1,15 per m2 voor BL en € 1,20 per m2 voor VT, KM en DH
  3. Verzekering (tuin/kas)

19 december 2019

Procedure bomenkap

De tuincomplexen kunnen bij het hoofdbestuur aangeven welke bomen overlast of gevaar opleveren en welke maatregelen zij willen nemen om de bezwaren weg te nemen.
Dat kunnen maatregelen zijn waarvoor een vergunning van de gemeente nodig is. Het hoofdbestuur coordineert deze aanvragen,  bundelt ze en dient de aanvragen in bij de gemeente. De vereniging neemt de kosten voor aanvragen van maatregelen voor haar rekening.