Close

Kalender

In verband met het Coronavirus zijn de Algemene Leden Vergadering, die gepland stond op woensdag 8 april en de ledenvergaderingen van de tuincomplexen alle tot nader bericht afgelast.

Tuinenkijkdag 24 april 2021

Datum: 24 april 2021

Tuinleden die hun tuin hebben opgezegd zullen aanwezig zijn zodat belangstellenden een kijkje kunnen komen nemen op de beschikbare tuinen en in de eventuele tuinhuisjes.
Belangstellenden dienen zich eerst te melden in het verenigingsgebouw. Daar zullen bestuursleden aanwezig zijn om vragen over het reilen en zeilen op het complex te beantwoorden en om de weg te wijzen naar de beschikbare tuinen.

Tuinuitgifteavond 6 mei 2021

Datum: 6 mei 2021

De tuinuitgifte vindt wederom in verband met de coronamaatregelen digitaal plaats op 6 mei 2021.

Gluren bij de tuinburen

Datum: 27 juni 2021

Tijd: 10.00 tot 16.00 uur

Locatie: Alle tuinen

Op alle vier de complexen zijn er leuke, mooie en interessante tuinen om te bezoeken en kennis te delen.

Uiteraard organiseren we deze dag zo dat we ons aan de dan geldende RIVM maatregelen kunnen houden en elkaar coronaproef kunnen ontmoeten. Er wordt een apart coronaproof reglement opgesteld, dat jullie via een nieuwsbrief, de website en op 27 juni kunnen lezen. We hanteren sowieso een maximum van 2 personen per bezoek aan een tuin per keer. Om alles in goede banen te leiden laten we daarom geen bezoekers van buiten onze vereniging toe en is deze ‘Gluren bij de Tuinburen’ dag alleen voor tuinders van onze vereniging.

De aanmelding voor de tuinbezoeken op 27 juni geschiedt centraal op de dag zelf bij de speciaal daarvoor gemaakte inschrijftafels per complex. Dit om tot een goede regulering van de bezoekers te komen. Ook worden om diezelfde reden looprichtingen aangebracht op de complexen.