Close

Organisatie en contact

Het hoofdbestuur van ATV Levenslust bestaat uit:

Functie Naam Adres Postcode Telefoonnr. E-mailadres
Voorzitter Toos Thoolen 06-24221874 voorzitter@atv-levenslust.nl
Secretaris Marry Slee Tormentil 24 2631 DD Nootdorp 06-13893331 secretaris@atv-levenslust.nl
Penningmeester Roel van den Bruele 06-22448472 penningmeester@atv-levenslust.nl
Algemene zaken Roel van den Bruele 06-22448472 algemenezaken@atv-levenslust.nl
Taxaties,  tuinoverdrachten Elvin Kirhan 06-18751083 taxaties@atv-levenslust.nl
tuinoverdrachten@atv-levenslust.nl

Daarnaast heeft elk tuincomplex een eigen complexbestuur.

 

Voor vragen en/of opmerkingen in het algemeen, over ons verenigingsmagazine Levenslustigheden of over onze website kunt u terecht bij:

 

Overige informatie:

  • Correspondentieadres: A.T.V. Levenslust, t.a.v. Marry Slee, Tormentil 24, 2631 DD Nootdorp
  • Rekeningnummer (IBAN): NL16 INGB 0000 3901 57 – t.n.v. penningmeester A.T.V. Levenslust, Delft
  • Amateurtuindersvereniging Levenslust staat onder nummer 40397589 van de KVK ingeschreven