Close

Uitleg kosten


Overnameprijs

De bij een tuin genoemde voorlopige overnameprijs bestaat uit de volgende componenten:

* Taxatiewaarde van de tuin (vastgesteld door de vereniging)

* Waarborg  € 100

* Entreegeld € 75

* Taxatiekosten € 60.

* Overdrachtskosten 2% van het overnamebedrag (met een

minimum van € 22,70)

* Tuinhuur naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

* Verzekering (indien van toepassing) naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

Voor een tuinovername zal een aanbetaling van € 250 worden gevraagd. Dit bedrag dient contant te worden voldaan.

De jaarlijkse kosten voor het hebben van een tuin:

  1. Contributie € 42,50 (2017)
  2. Tuinhuur : € 1,15 per m2 voor BL en € 1,20 per m2 voor VT, KM en DH
  3. Verzekering (tuin/kas)

Organisatie en contact

Het hoofdbestuur van ATV Levenslust bestaat uit:

Functie Naam Adres Postcode Telefoonnr. E-mailadres
Voorzitter Toos Thoolen 06-24221874 voorzitter@atv-levenslust.nl
Secretaris Marry Slee Tormentil 24 2631 DD Nootdorp 06-13893331 secretaris@atv-levenslust.nl
Penningmeester penningmeester@atv-levenslust.nl
Algemene zaken Roel van den Bruele 06-22448472 algemenezaken@atv-levenslust.nl
Taxaties,  tuinoverdrachten Elvin Kirhan 06-18751083 taxaties@atv-levenslust.nl
tuinoverdrachten@atv-levenslust.nl

Daarnaast heeft elk tuincomplex een eigen complexbestuur.

 

Voor vragen en/of opmerkingen in het algemeen, over ons verenigingsmagazine Levenslustigheden of over onze website kunt u terecht bij:

 

Overige informatie:

  • Correspondentieadres: A.T.V. Levenslust, t.a.v. Marry Slee, Tormentil 24, 2631 DD Nootdorp
  • Rekeningnummer (IBAN): NL16 INGB 0000 3901 57 – t.n.v. penningmeester A.T.V. Levenslust, Delft
  • Amateurtuindersvereniging Levenslust staat onder nummer 40397589 van de KVK ingeschreven