Close

Wachtlijst

De actuele wachtlijst wordt medegedeeld steeds 2 weken voordat de tuinuitgifte plaats vindt:
15 juli – 15 oktober – 15 januari – 15 april.