Close

Opzeggen tuin

U kunt uw tuin opzeggen door het Opzegformulier-tuin-ATV-Levenslust-2024 versie 20231105 in te vullen en te ondertekenen.

De opzegprocedure staat hieronder beschreven.


Het opzegformulier en set sleutels kunt u inleveren op adres:

Brievenbus van het clubgebouw de Viersprong Complex Delftse Hout, Laantje van Levenslust 4. t.a.v. Philippe de Wit, Tuinoverdrachten.

T 015-4550200 E tuinoverdrachten@atv-levenslust.nl

 


Opzegprocedure

Inleveren formulier/sleutels

U dient het opzegformulier en één set sleutels op tijd in te leveren, zodat deze nog in het volgende kwartaal kan worden verkocht. Als dit niet lukt, wordt de verkoop een kwartaal doorgeschoven.

 

Inleverdatum uiterlijk Verkoop in kwartaal
1 november 1 (januari)
1 februari 2 (april)
1 mei 3 (juli)
1 augustus 4 (oktober)

Taxatie

Nadat wij van u het ingevulde opzegformulier en één set sleutels hebben ontvangen, zal uw tuin zo spoedig mogelijk worden getaxeerd. Als u besluit na de taxatie de tuin niet ter overname aan te bieden, zijn de taxatiekosten (€ 60,-) voor uw rekening.
Na de taxatie ontvangt u het opgestelde voorlopige taxatierapport en het beoordelingsformulier. Bezwaar aantekenen is mogelijk tot 5 werkdagen na ontvangst van het rapport en dient schriftelijk te worden doorgegeven aan de Ledenadministratie (adres: zie bovenaan deze pagina).

U krijgt naar aanleiding van uw opzegging een Taxatierapport en een beoordeling van de tuin. Indien u akkoord gaat met de taxatie zal automatisch uw tuin aan de toekomstige eigenaar verkocht worden. Het beoordelingsformulier vind u onderaan deze pagina.

In de verkoop

Na de taxatie wordt uw tuin te koop aangeboden in het blad Levenslustigheden en op de website.

Roerende goederen

Wij adviseren u verder een lijst te maken van alle roerende goederen die u aan wilt bieden ter overname. Deze goederen worden niet meegenomen in de taxatieprocedure. U kunt ze in en later stadium aanbieden aan de nieuwe gebruiker en/of andere geïnteresseerden. Er bestaat geen overnameverplichting. Als er geen overname plaatsvindt, dient alles te worden verwijderd (inclusief huisraad en vloerbedekking). Bij het niet naleven van deze regel kan een verwijderingbedrag worden berekend door het complexbestuur. Dit bedrag wordt dan alsnog ingehouden op de afrekeningnota

Bezichtiging op tuinenkijkdag

Uw tuin dient op de Tuinenkijkdag toegankelijk te zijn voor geïnteresseerden. Wij verzoeken u aanwezig te zijn om kandidaat-leden van informatie te voorzien. Het taxatierapport van uw tuin ligt ter inzage in het verenigingsgebouw van het complex. De datum staat vermeld in het blad Levenslustigheden en op de website.

-> Let op <-

U mag na de Tuinenkijkdag niets meer van uw tuin en huisje verwijderen, ook geen struiken, bomen en planten. De tuin wordt in de staat verkocht zoals deze op die dag was. Zorg er daarom voor dat de tuin op de kijkdag al in de verkoopbare staat is.

Verkoop op tuinuitgifte avond

Uw tuin wordt verkocht op de tuinuitgifte avond. De datum staat vermeld in het blad Levenslustigheden en op de website.

De koper (wachtlijstlid of leden die na deze datum lid zijn geworden) heeft binnen 14 dagen het recht tot overname. Als een tuin na 14 dagen niet is uitgegeven, bestaat de mogelijkheid om (via de ledenadministratie) een lager overnamebedrag kenbaar te maken. De tuin wordt dan in het volgende kwartaal voor het herziene overnamebedrag opnieuw aangeboden.

Overdracht

Nadat de vereniging het overnamebedrag heeft ontvangen van de koper, ontvangt u de afrekening met het verzoek de resterende sleutels in de brievenbus te deponeren bij de ledenadministratie (adres: zie bovenaan deze pagina).

Na ontvangst van de sleutels wordt door het complexbestuur de tuin overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Na deze overdracht wordt het u toekomende eindbedrag overgemaakt naar uw bankrekening.

Verantwoordelijkheid voor uw tuin

De nieuwe eigenaar mag pas op de tuin aan de slag nadat alle financiën zijn geregeld en nadat hij/zij de sleutels en relevante documentatie/informatie heeft ontvangen van het complexbestuur en de gebruikersovereenkomst is ondertekend.

Tot de tuinoverdracht naar de nieuwe eigenaar blijft u verantwoordelijk voor het onderhoud van uw tuin. Deze verplichting geldt totdat u van het hoofdbestuur bericht heeft ontvangen wie de nieuwe gebruiker is ( art. 7 lid 2b van het huishoudelijk reglement).

Bij het niet nakomen van deze verplichting zal het complexbestuur de werkzaamheden alsnog laten uitvoeren en zullen de kosten hiervoor worden ingehouden op het overnamebedrag.