Close

Vijvertuinen

Ons kleine complex telt 49 tuinen en is gelegen naast zwembad Kerkpolder.
Het verenigingsgebouw heet Het Gietertje. Wij vragen leden zich in te zetten
voor de vereniging. Dit kan op verschillende manieren: deelname aan de
werkochtenden in de algemene tuin of inzet bij één van de commissies.

Vijvertuinen heeft de volgende commissies:
Bar commissie
Groencommissie
Technische commissie
Activiteiten commissie
Toiletcommissie


Activiteiten

De commissies organiseren de volgende activiteiten:

 • Tuinwerkochtenden
  Iedere 1e zaterdag van de maand is er een werkochtend.
 • Zondagmiddag borrel
  1 of 2x per maand is er gelegenheid om uw medetuinders te ontmoeten bij een drankje en hapje in Het Gietertje
 • Lentemarkt
 • Jaarlijkse barbecue
 • Rommelmarkt in het najaar
 • Kerst- en/of Nieuwjaarsbijeenkomst
 • 1 of 2x per jaar komt de hakselaar
 • 2x per jaar wordt er pot- en tuingrond bezorgd
 • Incidenteel worden er workshops georganiseerd, zoals bloemstukjes
  maken, kerststukjes maken, knutselactiviteiten voor kinderen.
 • Biljarten


Het Gietertje is voor leden van Vijvertuinen te huur voor besloten verjaardagsfeestjes en tuin-gerelateerde activiteiten die ook voor andere Vijvertuinders toegankelijk zijn.

Wilt u Het Gietertje huren, vul dan dit aanvraagformulier in. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact op.

Bezoekadres:

Kerkpolderweg  3
2625 EB Delft

Complexbestuur

Het bestuur van tuincomplex Vijvertuinen bestaat uit:

Frans Janssen (voorzitter)

Lieneke Wardenaar (secretaris)

Dick de Haas (penningmeester)

Trees Moritz (algemene zaken)

Eduard Borsboom (aspirant bestuurslid)

Verenigingsgebouw

’t Gietertje
Openingstijden:
De eerste zaterdag van de maand tijdens de zelfwerkzaamheden van 10:00 – 14:00 uur.