Close

Uitleg kosten


Overnameprijs

De bij een tuin genoemde voorlopige overnameprijs bestaat uit de volgende componenten:

* Taxatiewaarde van de tuin (vastgesteld door de vereniging)

* Waarborg  € 100

* Entreegeld € 75

* Taxatiekosten € 60.

* Overdrachtskosten 2% van het overnamebedrag (met een

minimum van € 22,70)

* Tuinhuur naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

* Verzekering (indien van toepassing) naar rato, voor de resterende maanden v/h kalenderjaar.

Voor een tuinovername zal een aanbetaling van € 250 worden gevraagd. Dit bedrag dient contant te worden voldaan.

De jaarlijkse kosten voor het hebben van een tuin:

  1. Contributie € 42,50 (2017)
  2. Tuinhuur : € 1,15 per m2 voor BL en € 1,20 per m2 voor VT, KM en DH
  3. Verzekering (tuin/kas)

Lid worden

1. Aanmelden

U kunt lid worden van ATV Levenslust door het aanmeldformulier in te vullen.
Het aanmeldformulier kunt u per e-mail opsturen naar: ledenadministratie@atv-levenslust.nl
of per post naar:
Ledenadministratie ATV Levenslust
Tormentil 24
2631 DD Nootdorp

2. Betalen inschrijfgeld

Tegelijk met de aanmelding betaalt u het inschrijfgeld (zie aanmeldformulier).
Nadat uw inschrijving is verwerkt en het inschrijfgeld is ontvangen, bent u lid van de vereniging.

3. Wachtlijst

Als lid van de vereniging komt u eerst op de wachtlijst voor een tuin.
U ontvangt 4 keer per kalenderjaar het verenigingsmagazine Levenslustigheden.

Er is veel belangstelling voor een tuin. De wachtlijst is de afgelopen maanden veel langer geworden. Wij houden de wachtlijst vooralsnog open.
We willen serieuze kandidaten een kans geven op termijn een tuin over te nemen.  Het kan echter wel enige tijd duren voordat uw nummer op de wachtlijst  u een reële kans geeft.

4. Tuinuitgifte

Eens per kwartaal worden de vrijgekomen tuinen verkocht. Deze tuinen worden vermeld in het blad Levenslustigheden en staan op de website (hier)
De datum van de avond waarop de verkoop plaatsvindt staat ook vermeld in het blad en op de website.
Details over hoe de verkoop in zijn werk gaat, staan in het document Tuinuitgifte protocol.pdf