Close


Nieuwsbrief 2022 – 02


Wat een lenteweer ineens, iedereen is aan het sjouwen met tuingrond en planten. In deze nieuwsbrief veel tips om aan de slag te kunnen!


Zet alvast in je agenda…

26 maart   versnipperaar 
28 maart   opening zomertoiletten + sproeileiding
9 april    seizoensopening – samenzijn op de Viersprong (14.30 uur)
14 mei     opschoondag (9.00-12.00 uur, in september doen we het ’s middags)

Versnipperaar in aantocht

Met de stormschade en het voorjaarssnoeiwerk zit iedereen weer met bergen takken. Gelukkig komt de versnipperaar weer langs op zaterdag 26 maart. Alle tuinleden mogen hun snoeihout op vrijdag 25 maart naar de grote parkeerplaats op het complex brengen, het Cor Komenplein. Dit parkeerterrein is daarom vanaf vrijdagmiddag voor auto’s gesloten.

Deponeer je takken aan de lange zijde, waar het naambordje van het plein hangt, dus NIET aan de zijkanten, want daar kan de versnipperaar slecht bij. Geen boomstammen en geen (boom)kluiten met aarde. Lukt het vrijdag niet, dan kun je ook nog zaterdagochtend 26 maart héél vroeg terecht. Maar pas op, want dan zijn de machines volop in actie. Na afloop is het weer houtsnippers ophalen met de kruiwagen voor wie dat wil.

 

 


Waterrr… na 28 maart

Op maandag 28 maart gaat de sproeileiding weer open. Een of twee dagen ervoor gaat de ‘waterbrigade’ langs alle tuinen om te checken of de kranen dicht zijn, zodat de boel niet overstroomt. Het scheelt veel werk als iedereen de eigen kraan alvast dichtdraait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zomertoiletten open

Na 28 maart gaan ook de zomertoiletten weer open. Ze worden dagelijks gepoetst. Voor deze (betaalde) dienst bestaat een vacature. Het bestuur heeft al iemand bereid gevonden voor dinsdag en donderdag. Wie kan/wil op de andere dagen de schoonmaak doen? Meld je aan via Corrie Kaptein, ckapteinmeyer@gmail.com
En laten we allemaal een beetje meehelpen door de boel schoon achter te laten!

 

 

 

 


Seizoensopening 9 april

Ook dit jaar kon de nieuwjaarsreceptie vanwege covid-19 geen doorgang vinden… Wat hebben wij zulke bijeenkomsten gemist! Langzaam aan willen wij de draad weer oppakken: u bent daarom van harte welkom op zaterdag 9 april tussen 14.30 en 16.00 uur in de Viersprong, om samen met het bestuur het glas te heffen. Dé gelegenheid om bij te praten en kennis te maken met andere tuinleden.
Corrie Kaptein/Bestuur

 

 

 


Derde leven voor het Coöp-kasje

In de vorige nieuwsbrief zagen jullie hoe het kweekkasje van de Coöp was bezweken onder het stormgeweld. En géén verzekering… Maar wat zijn we een bofkonten: een tuinier op het complex had precies hetzelfde kasje, met een béétje stormschade, en wilde dat wel aan de Coöp schenken. Jaap, Jos en Peter hebben van alle brokstukken een prachtige, stevige kas gebouwd. De verkoop van plantjes loopt dus geen gevaar. Wat een superactie!

 

 

 

 


Natuurlijk tuinieren: stukje bij beetje

Vorig jaar stond in de nieuwsbrief een oproep over natuurlijk tuinieren. Nou, daarop is enthousiast gereageerd. Er is nu een groepje op ons complex dat het natuurlijk tuinieren wil bevorderen: tuinieren met en voor de natuur. Daar zijn nog veel meer mensen op ons complex mee bezig, merken we al!
Anderen aarzelen nog, want waarom is dat nodig? Nou, wist je bijvoorbeeld dat de planten die je in tuincentra koopt, veel gifstoffen bevatten? Zelfs de soorten die worden aangeprezen als bij-vriendelijk, zitten vol gif. Bijen halen hier nectar uit, het gif hoopt zich op in hun lijf en uiteindelijk leggen ze het loodje. Vogels die de insecten eten, sterven er op den duur ook aan. Het gif komt via de wortels van de planten ook terecht in bodem en grondwater. En al die beestjes zijn hard nodig: voor de bestuiving van bloemen en als voedsel voor vogels en egels enzovoorts. Het is een schok te beseffen dat we proberen mooie tuinen te maken en dan eigenlijk vergif aan het spreiden zijn.
Bovendien: de gemeente is hard op zoek naar grond om huizen te bouwen. Hun oog kan ook op ons mooie complex vallen. Als wij met z’n allen laten zien dat Levenslust van belang zijn voor een gezonde natuur, hebben we meer bestaansrecht. De AVVN, de landelijke vereniging van volkstuinen, kan complexen beoordelen op natuurvriendelijke uitstraling en daarvoor ‘punten’ uitdelen in de vorm van lieveheersbeestjes. Da’s een officieel traject met advisering en beoordelingen, maar kost geld. Daarom gaan we eerst zelf aan de slag. Op ons complex hangen gelukkig al veel vogel- en insectenhuisjes in de bomen en er zijn twee ijsvogelwanden! Op de Coöp-tuin vind je een insectenhotel en een kruidentuin en een veldje met bijenplanten. De Coöp gaat ook werken met biologisch zaad en zo biologisch gekweekte plantjes verkopen. Chris van de Klussenclub heeft al stroken aangewezen op het complex waar we bijen- en vlinderplanten kunnen zaaien!
En als proef verkoopt de Coöp nu ook biologische aarde (zie hierna). We houden jullie op de hoogte en hopen dat iedereen enthousiast wordt en vooral (meer) biologisch gaat kopen en tuinieren.
Liesbeth Godijn (tuin 162)

 


Biologische tuinaarde: grote vraag

Naast de ‘gewone tuinaarde en potgrond’ kun je bij de Coöp ook biologische potgrond, tuinaarde en bemeste grond van BioKultura kopen. Deze zakken zijn duurder dan de ‘gewone’ zakken van Ranzijn, maar wel €1,50 tot €1,25 goedkoper dan wanneer je ze zelf bestelt (en dan komen er nog verzendkosten bij).

Biologische tuinaarde (€6,50/40l): aarde op basis van hoogwaardige boomschors- en mestcompost, voor ophogen en bijvullen van je tuin, voor structuurverbetering kleigrond, voor aanplant bomen, struiken en vaste planten.
Biologische potgrond (€7/40l): hoogwaardige organische mest- en boomschorscompost, kokosvezel, zeewier, vulkanisch gesteentemeel en veenmos, vooral voor voorzaaien en potplanten.
Biologische mestcompost (€6/40 l): combinatie van dierlijke bemesting en plantaardige compostsoorten, voor jaarlijkse toevoeging van voedsel.

De tuinaarde is inmiddels uitverkocht. Bij voldoende belangstelling kunnen we een nieuwe lading laten bezorgen. Geef je bestelling (potgrond / tuinaarde / bemeste grond + aantal zakken) door via decoop@atv-levenslust.nl

 


Compost voor het oprapen

Het is een zootje ongeregeld, de inhoud van de betonnen bak met groenafval op de gemeenschappelijke tuin bij de Coöp. Maar… met goed zeven krijg je een mooi egale bijna-compost die nog een jaartje moet rijpen. Er is genoeg, dus heb je interesse, komt dan gauw langs. We zijn open op zaterdag van 10-12 uur.

 

 

 

 

 


Groene vraag – wisselteelt

Behalve zorgen voor een goede bodem, doe je er goed aan een teeltplan te maken. Wat zet je waar en waarom?

Jos (tuin 260): ‘Voor het groeiseizoen moet je al nadenken welke groente je waar in de tuin wil hebben. Aardappelen mag je bijvoorbeeld maar eens in de 4 jaar op dezelfde plaats poten, liefst zelfs met een langere tussenpose. Dit om aardappelziektes in de grond te voorkomen. Bonen en erwten (lipbloemige) mag je eens in de 6 jaar op dezelfde plaats zetten. Dit kan iets korter als je de grond flink vernieuwt.
Het best is wisselteelt, waarbij je de groenten elk jaar laat opschuiven naar een andere plek. De volgorde waarin je teelt is belangrijk, omdat de grond zo voldoende spoorelementen overhoudt voor de volgende teelt. Wisselteelt is dus erg belangrijk voor een goede opbrengst. Een ideale volgorde is:
Jaar 1: wortelgewas (normale bemesting)
Jaar 2: aardappelen (weinig bemesting)
Jaar 3: peulgewas (normale bemesting)
Jaar 4: kool (flinke bemesting)
Jaar 5: bladgroente (weinig bemesting)
Jaar 6: vruchtgewas (flinke bemesting)

Een normale bemesting is 3 liter stalmest of compost per jaar; alleen kool en vruchtgewassen vragen meer, tot wel het dubbele. De bonen en erwten maken stikstofknolletjes aan in de grond. Die knolletjes blijven achter in de grond. Dat is ideaal voor de kool die je erna plant.

Het is slim nu al de bonenstokken te plaatsen, terwijl je de bonen pas begin mei op de plaats zaait. De plaats voor de bonen is dan alvast gereserveerd en je kunt makkelijk nog een teelt van sla, andijvie of radijs midden onder de stokken zaaien en oogsten voordat de bonen hoog opgroeien en het licht wegnemen. Dat je daarvóór 2 maanden sla of andijvie laat groeien, kan gewoon, omdat de grond zich na die korte periode
gemakkelijk kan herstellen. Dat jaar ‘telt’ dan alleen het peulgewas in je wisselteelt.

Als je vroeg begint met buiten tuinbonen, erwten of kool poten, zet er dan glas, kunststof of plastic folie om- en overheen. Duiven en andere vogels zijn er gek op en eten alles weg.’

 


Kijk ’s naar het vogeltje (11)

De sijs

Alsof hij met een fijn penseel getekend is.
Hoe dichterbij je hem kunt zien,
des te opvallender de prachtige tekening wordt.
Op de foto de man, met donkere ‘krullen’ op z’n kop.
Ze zijn niet groter dan een pimpelmees.

Vaak hangen ze samen met de distelvinken/puttertjes
in de elzen aan de proppen.
Laten hun aanwezigheid horen
met gezellige geluiden, gekeuvel of gezang.
Ze komen bij mij drinken uit het vijvertje.
Vliegen in een troepje rond op het complex.

Een aantal broedt zelfs in Nederland,
hoog in een spar,
maar dat is mij tot nog toe ontgaan.

Anna, tuin 262

 


Ideeën voor activiteiten van de Coöp, en stukjes voor de nieuwsbrief? Laat het weten via: decoop@atv-levenslust.nl